Retourneren 

  •  Het retour adres is: Handmade Mariette,  Atalanta 45, 7908 VJ Hoogeveen
  •  Nadat de klant het werkstuk heeft ontvangen, heeft de klant het recht om binnen veertien (14) dagen na de ontvangstdatum, het gekochte werkstuk terug te sturen. Uitgezonderd de gepersonaliseerde bestellingen.  Mits de beschermfolie ongeopend is. Met opgaaf van een reden van retour per e-mail aan Handmade Mariette: info@handmademariette.com  
  • De verzendkosten zijn voor rekening van de klant.
  •  Nadat Handmade Mariette de reden van retour en het werkstuk heeft terugontvangen, zal het betaalde bedrag exclusief verzendkosten op de bank- of girorekening van de klant terug gestort worden binnen 14 dagen .
  • Het retour sturen moet in goede beschermende en deugdelijke verpakking gebeuren.
  •  Handmade Mariette behoudt zich het recht om geretourneerde artikelen te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag terug te storten, wanneer het vermoeden bestaat dat het artikel uit het folie gehaald is, het artikel reeds is gebruikt of door de schuld van de klant (anders dan die van Handmade Mariette) is beschadigd.
  •  Als  een artikel wordt geretourneerd dat naar het oordeel van Handmade Mariette schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins voor risico van de klant komt, zal Handmade Mariette de klant hiervan via e-mail in kennis stellen. Handmade Mariette heeft het recht om de waardevermindering van het artikel als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in te houden.