Home » Over Mariette - About Mariette

Over Mariette - About Mariette

Dit is het gezicht achter de website.
Mijn handgemaakte werkstukken zijn ontstaan uit hobby. Ik ben begonnen op een vakantie met tekenen, daarna Aquarel schilderen. Hout, daar wilde ik ook altijd al iets mee doen. Toen ik in aanraking kwam met een houtsnijdclub ben ik begonnen met 3D houtsnijden, geweldig om te doen! Fries houtsnijden om te proberen werd ook een leuke hobby. Sinds het laatste jaar vind ik het leuk om het snijwerk op klompen toe te passen. Houtbranden is weer heel iets anders, een combi van tekenen en schilderen op hout. Altijd spannend hoe het uiteindelijke resultaat is, want je kan het niet corrigeren. Omdat de hoeveelheid werkstukken groeit, kwam het idee van mijn gezin, om mijn eigen webshop te beginnen. Eigenlijk was dit ook een stille wens, diep van binnen. Al gauw kwam een naam in mijn gedachten: Handmade Mariette en zo rolde het balletje voor een eigen webshop verder met dit als resultaat.  Bij deze wil ik de werkstukken laten zien en te koop aanbieden voor de liefhebber van handwerk en het oude ambacht. Een origineel cadeau of souvenir.
Kijk gerust rond, je bent van harte welkom!

Mariette

 

This is the face behind the website.
My handmade work pieces of art were born from a hobby. I started on a vacation with drawing, then watercolor painting. Wood, I always wanted to do something with it. When I came into contact with a wood carving club I started 3D wood carving, great to do! Frisian wood carving to try also became a fun hobby. Since the last year I like to apply the carving to clogs. Wood burning is something completely different, a combination of drawing and painting on wood. Always exciting what the final result is, because you cannot correct it. Because the amount of papers is growing, my family came up with the idea of ​​starting my own webshop. This was actually a silent wish, deep inside. Soon a name came to my mind: Handmade Mariette and so the ball rolled on for an own webshop with this as a result. 

I want to show the pieces of work and offer them for sale to the craftsman and the old craft. An original gift or souvenir.
Feel free to look around, you are very welcome!

Mariette