Home » Betalingen - To pay

Betalingen - To pay

  •  Bestellingen worden uitsluitend verzonden nadat deze vooraf zijn voldaan. Betaling is mogelijk via:  i Deal, Sepa en PayPal volg daarvoor het menu
  •  De factuur wordt in PDF via de e-mail verstuurd met een ontvangstbevestiging
  • Handmade Mariette banknummer: NL 34 KNAB 0259 4638 17

 

  • Orders are only sent after they have been paid in advance. Payment is possible via: i Deal, Sepa and PayPal follow the menu
  • The invoice is sent in PDF via e-mail with an acknowledgment of receipt
  • Handmade Mariette bankaccount: NL 34 KNAB 0259 4638 17